DPO

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedrørende håndtering af persondata, har IT-centeret tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO’ens opgave er at fungere som skolernes faglige sparringspartner omkring den interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder. Det kan f.eks. være afklaring af hvilke personoplysninger om medarbejdere eller elever, der må deles med andre (f.eks. I forbindelse med studierejser m.m.), eller information om skolens slettepolitik.

Kontakt IT-centeret for at blive en del af den fælles DPO ordning.

Er din skole allerede tilmeldt ordningen kan DPO’en træffes her:

Back to Top